بازگشت به تخریب گلخانه در دهه 80 با مارسل اولستورن

برای اطلاعات بیشتر:
پروژه های گلخانه ای اولستورن
[email protected]
www.olsthoorn.euمنبع در پروژه‌های گلخانه‌ای اولستورن، گهگاه فیلم‌های قدیمی را از آرشیو بیرون می‌آورند. این بار آنها فیلمی از یک پروژه تخریب در Westland در دهه 1980 با مارسل اولستورن در تراکتور به اشتراک می گذارند. همان مارسل هنوز هم شرکت ساخت و ساز و تخریب گلخانه را اداره می کند.