با تشکر از حامیان Slow Flowers Summit

برای اطلاعات بیشتر:
نشست گل های آهسته
www.slowflowerssummit.comمنبع لطفاً برای تشکر از آنها به Slow Flower Summit بپیوندید و حتماً به آنها اطلاع دهید که چقدر برای حمایت آنها از جنبش گلهای آهسته و همچنین شکوفه های فصلی، محلی و پایدار و کالاها و خدماتی که به نفع جامعه گل است ارزش قائل هستید. برای دیدن حامیان مالی اینجا کلیک کنید.

اجلاس Slow Flowers Summit 2022 پایانی است، و زمان آن فرا رسیده است که در مورد سخاوت شرکت ها و سازمان هایی که از این گردهمایی بسیار موفق حمایت کردند، فکر کنیم.