با تیمی که پشت نمایش گل‌های نمادین مرکز شهر بیرمنگام هستند آشنا شوید

در نزدیکی مرز بیرمنگام، در سایه‌های لیکی هیلز، Darren Share مجموعه‌ای از گل‌ها را نشان می‌دهد که در گرمای طوفانی رشد می‌کنند. مشغول رنگ و زندگی است. بگونیاها در هر سایه ای در جعبه ها، گل اطلسی ها و وربناها وجود دارند که برای بهترین ها در نمایش رقابت می کنند.

آقای Share، دستیار کارگردان صحنه خیابان در شورای شهر بیرمنگام می گوید: «همه چیز اینجا مفید است.

مقاله کامل را در: www.birminghamworld.uk بخوانیدمنبع گل‌هایی که از کنار کولمور روو، در عرض میدان سنتناری رد می‌شوید، و حتی برخی از «برج‌های گل» که در اطراف حومه بیرمنگام پراکنده شده‌اند، همگی کار این مهد کودک هستند.

Cofton Nursery، مهدکودکی کمتر شناخته شده و تحت مدیریت شورا در ردنال، جایی است که باغبانان را در پشت نمایش های بزرگ گل ها در مرکز شهر پیدا خواهید کرد.

“من متوجه نشدم که گل های ما در طول بازی های مشترک المنافع چقدر محبوب خواهند بود.” محبوب قطعا آن را کم فروش می کند.