بن وور 50 سالگی خود را با گیاهان نوردام در 1 نوامبر جشن می گیرد


او سه نسل نوردام را تجربه کرده است و در حال حاضر شاهد آمدن نسل چهارم است.

بن وور در شرکت به عنوان یک کارمند 15 ساله در مهد کودک شروع به کار کرد. در آنجا تقریباً از تمام بخش ها گذشت. او هنوز چهار روز کامل را در آنجا یا در جاده می گذراند.

او که همیشه اولین نفری است (حداقل در دفتر) یک عامل فوق العاده پایدار در نوردام است. همکارانش او را خلاصه می کنند: وفادار، ثابت، قابل اعتماد، قابل دسترس، با همه چیز مقابله می کند، هیچ چیز خیلی کوچک، دانشگاهی و (یک لمس) سرسخت نیست! برای آنها، این بن وور است.

نوردام پلنتز بدینوسیله از او به خاطر تعهد 50 ساله اش به شرکت تشکر می کند.

برای اطلاعات بیشتر:
گیاهان نوردام
باگیجن لند 1
2691 NC ‘s-Gravenzande
+31 174 412 432
[email protected]
www.noordam.nlمنبع