خارجی ها دعوت شدند تا نقش باغبانی گلخانه ای هلند را در انتقال انرژی ببینند

بهار امسال، رئیس Adri Bom-Lemstra Glastuinbouw گفت که آنها می‌خواستند “کل داستان را تعریف کنند، و شاید اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار باشد.”منبع این بخش از یک وب سایت عمومی ویژه استفاده می کند تا افراد خارجی را با چیزهایی مانند نوآوری های پایدار آشنا کند که در گلخانه ها نیز یافت می شود. از وب سایت اینجا دیدن کنید.

“همه با میوه ها و سبزیجات خوش طعم و گل ها و گیاهان دوست داشتنی که بخش باغبانی گلخانه تولید می کند آشنا هستند. اما آیا می دانستید که چیزهای زیبای بیشتری در گلخانه های ما رشد می کنند؟”

این پیامی است که Glastuinbouw Nederland به عنوان بخشی از یک کمپین از روز چهارشنبه برای عموم مردم هلند ارسال کرده است. تصویر زیر – که یک ژربرا را در حال تبدیل شدن به دوشاخه برق نشان می دهد – در سراسر رسانه های اجتماعی ظاهر شده است.