سال نو مبارک! چراغ های LED به جای آتش بازی

پرورش دهنده رنه تیلمانز به عمروپ برابانت می گوید که واکنش های مثبتی داشته است و می خواهد آن را به یک سنت سالانه تبدیل کند. “امسال، ما آن را در 00:23 و سال آینده در 00:24 انجام دادیم. بنابراین ما همیشه دو رقم آخر سال جدید را انجام خواهیم داد.”منبع

بیش از 20 ثانیه طول نکشید، اما بعد از نیمه شب اول ژانویه، Tielemans Groentekwekerij در Boekel یک شیرین کاری بازیگوش انجام داد که آسمان بالای گلخانه او را صورتی مایل به ارغوانی کرد. برای لحظه ای کوتاه، پرورش دهندگان پرده های خاموشی خود را باز کردند که به نور LED اجازه داد تا یک نمایش نوری به عنوان جایگزینی برای آتش بازی های معمول هلندی ایجاد کند.