سیستم گرمایشی در مزرعه اسکس منفجر شد و گلخانه را آتش زد

اما به لطف تلاش و مهارت خود، آتش نشانان ما به سرعت آتش را محاصره و خاموش کردند و به همین دلیل ساختمان های دیگر را در محل نجات دادند. خوشبختانه هیچ یک از سیلندرهای گاز در آتش سوزی دخیل نبودند، بنابراین ما توانستیم این حادثه را در نزدیکی به پایان برسانیم. ساعت 8:40 شب.”

گزارش‌های اولیه از مزرعه فالی چیس هشدار داد که ممکن است تعدادی از سیلندرهای گاز تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار گرفته باشند که منجر به اعزام خدمه بیشتر به محل حادثه شد. دو موتور از Southend فرستاده شد، سپس یکی از Witham، Leigh، Rayleigh Weird، Hawkwell و Rochford.

هفت خدمه دیروز پس از انفجار یک سیستم گرمایشی و آتش زدن یک چهارم گلخانه به مزرعه ای در هاکلی هجوم بردند – خطر انفجار سیلندرهای گاز. این حادثه برای اولین بار در ساعت 7:22 بعد از ظهر یکشنبه 20 نوامبر به خدمات آتش نشانی و نجات شهرستان اسکس گزارش شد.

مدیر ایستگاه استیو آزبورن گفت: “آتش سوزی پس از انفجار یک سیستم گرمایشی شروع شد و در حدود 25 درصد از یک ساختمان گلخانه ای به آتش کشیده شد. با مقدار زیادی شیشه شکسته، آتش سوزی و احتمال سیلندرهای گاز، این حادثه دشواری برای خدمه ما

مقاله کامل را در www.essexlive.news بخوانید.منبع