نمایشگاه باغبانی نایواشا شروعی آفتابی دارد


نمایشگاه باغبانی نایواشا صبح امروز آغاز به کار کرد. پس از تمهیدات نهایی، صبح امروز درهای این رویداد در فضای باز در نایواشا باز شد و میدان به سرعت مملو از بازدیدکنندگان شد.

آب و هوا مساعد است و رئیس نمایشگاه، ریچارد مک گونل، تا کنون بسیار راضی است.

نمایشگاه NH یک رویداد دو روزه است.

چند عکس از آخرین تدارکات قبل از شروع نمایشگاه:

منتظر عکس های بیشتر از این مراسم باشید

برای اطلاعات بیشتر:
نمایشگاه باغبانی نایواشا
[email protected]
www.naivashahortifair.comمنبع