نمایشگاه تجاری پذیرای 20000 بازدید کننده از 50+ کشور است


در جهت عقربه های ساعت: پیتر ون استالدوینن از پوپلمن تکو، کلودیا و آگنیزکا از مالیما، تیم فن کریمپن، توماس لیته و اولاف آمند.منبع

همکاران ما در BPnieuws نیز حضور داشتند و این گزارش تصویری را تهیه کردند.

20000 نفر از بیش از 50 کشور جهان هفته گذشته از نمایشگاه تجاری در Aalsmeer بازدید کردند. سازمان‌دهندگان رویال فلورهلند توضیح می‌دهند که با وجود بحران انرژی، روحیه مثبت بود و بازدیدکنندگان از دیدن و صحبت دوباره با یکدیگر لذت بردند.