نمای ویژه سال 2022: نوآوری در گلخانه

(Airmix) X-AIR آخرین توسعه برای گلخانه نیمه بسته است. به گفته توسعه دهندگان، (Airmix) X-AIR تمام مزایای تهویه هوای بیرون را تضمین می کند، آب و هوای همگن تر با حداقل مصرف انرژی، که منجر به بالاترین عملکرد و کیفیت محصول در کوتاه ترین زمان ممکن در هر آب و هوای در سراسر جهان می شود. چند سال پیش، گروه Van der Ende، Airmix ثبت اختراع را به بازار باغبانی گلخانه معرفی کرد، راه حلی که در آن آب و هوای گلخانه ای بهینه را می توان به روشی نوآورانه تحقق بخشید. “با Airmix می توان هوای گلخانه را به صورت کنترل شده تهویه و رطوبت زدایی کرد. این نوآوری بی توجه نبوده است. پرورش دهندگان مختلف، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، Airmix را نصب کرده اند، و این مفهوم نیز توسط Dalsem – Complete Greenhouse Projects پذیرفته شده است.” تیم می گوید.منبع