“کاربردهای هوای فشرده فیلتر شده بسیار زیاد است”

“در بخش گل، از هوای فشرده برای دمیدن آستین ها استفاده می شود تا دسته گل ها بتوانند به سرعت داخل شوند. این هوای فشرده اغلب بخشی از یک خط دسته گل ماشینی است.”

Jaco Mosterd از Mosterd Naaldwijk می گوید: استفاده از هوای فشرده در بخش میوه، سبزیجات و گل همه کاره است. به یاد داشته باشید که برای هر کاربرد هوای فشرده، جدای از ظرفیت و فشار هوای مورد نظر، کیفیت هوای فشرده بسیار مهم است. این امر از طریق فیلتر کردن هوای فشرده به دست می آید.

برای اطلاعات بیشتر:
ژاکو موسترد
موسترد نالدویک
تلفن: +31 (0) 174 625 467
[email protected]منبع

همچنین می‌توان برچسب‌ها را روی بسته‌بندی دمید یا میوه‌ها را پس از شستشو با هوای فشرده خشک کرد. البته انتظار خیلی طول می کشد.»

فیلتراسیون به شرح زیر عمل می کند: سه مرحله برای تمیز کردن هوای فشرده وجود دارد. اولین مرحله در محفظه فیلتر انجام می شود. اینجاست که پیش فیلتراسیون انجام می شود. درشت ترین خاک در اینجا جمع می شود.

جعبه های بسته بندی با دستگاه های هوای فشرده تا شده و چسبانده می شوند. دسته بندی میوه ها و سبزیجات نیز شامل هوای فشرده است. جاکو نتیجه می گیرد: «هوای فشرده در واقع در همه جا دیده می شود».

کاربردهای بیشمار هوای فشرده
جاکو: “انتخاب گسترده است.” او چند احتمال را ذکر می کند که در آن از هوای فشرده فیلتر شده استفاده می شود. “هوا روی محصول در منطقه فرآوری دمیده می‌شود، بنابراین هرگونه آلودگی روی آن از بین می‌رود. این اتفاق در مورد گوجه‌فرنگی و میوه‌های (گرمسیری) و در میان سایرین، بلکه در مورد گیاهچه‌ها نیز رخ می‌دهد.”

مرحله دوم خشک کن غشایی است. در اینجا، در صورت لزوم، هوا تا 20- یا -40 درجه سانتیگراد خنک می شود. این دمای پایین عملاً تمام رطوبت را از بین می برد، بنابراین باکتری ها نمی توانند در آن رشد کنند. باکتری ها نیز تا حدی توسط دمای پایین از بین می روند.

در HortiContact، Mosterd Naaldwijk یک ستون فیلتر کربن فعال ارائه کرد. این باعث می شود هوای فشرده برای تماس مستقیم با غذا مناسب باشد.

مرحله سوم فیلتر کربن فعال است. سپس هوا دوباره توسط محیط خنک می شود. فیلتر کربن فعال کوچکترین آلاینده ها را حذف می کند، یعنی در سطح آئروسل.