کتابچه EHR جدید چندساله برای سال 2023 رسیده استمنبع

نسخه امسال چهاردهمین نسخه گزارش Hot New Perennials است. این مجموعه ای از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از طیف وسیعی از تولیدکنندگان گیاهان جوان چند ساله، شرکت های اصلاح کننده و نمایندگان پرورش دهنده است. به عنوان یک کارگزار مستقل، EHR با هیچ شرکت ژنتیکی خاصی هماهنگ نیست و انتخاب هایی را از همه شرکت های اصلاح کننده و پرورش دهندگان ارائه می دهد.

Eason Horticultural Resources انتشار کتابچه Hot New Perennials خود را برای سال 2023 اعلام کرد. این گزارش شامل گیاهان چندساله است که مطمئناً در آینده در کنار گیاهان خاص از نوع کلکسیونر گیاهی پرفروش خواهند بود.