گزارش تصویری Salon du Végétal

نمایشگاه سه روزه Salon du Végétal به پایان رسید. بسیاری از احزاب مختلف شرکت کردند: منظره سازان، باغبانان، مقامات محلی، شرکای صنعت و تامین کنندگان تجهیزات. از بیش از 250 غرفه‌دار، 85 درصد فرانسوی و 15 درصد از کشورهای خارجی بودند. 40 درصد از غرفه داران از بخش تولید کارخانه بودند، در حالی که 36 درصد تامین کنندگان تجهیزات برای فروش و ارائه گیاهان بودند.

بخش باغبانی فرانسه بیش از 52000 شرکت تخصصی را در بر می گیرد و بیش از 186000 شغل با گردش مالی سالانه بیش از 15 میلیون یورو ایجاد می کند.

گزارش تصویری ما را اینجا ببینید.

از گوشه بالا سمت چپ در جهت عقربه‌های ساعت: ژان پل و والری لبوژوا از سافو، فیلیپ گرین و گابریس باراود از پریمیر تک، استفان ماتوتو و سیلوی مالاکینو از UrbaSolar و تیم فلورنتایز.منبع