گلخانه Noelridge میزبان رویداد تعطیلات با موضوع گرمسیری در دسامبر است

کارکنان گفتند که رویداد داخلی در 4900 Council Street NE سیدر داغ، پانچ، کوکی و ذرت بوداده ارائه می‌کند در حالی که بازدیدکنندگان از مجموعه دائمی گیاهان گرمسیری گلخانه لذت می‌برند. ورود رایگان خواهد بود، اما کارکنان کمک های غذایی کنسرو شده را می پذیرند که به HACAP می رسد.

گلخانه Noelridge میزبان یک رویداد تعطیلات رایگان با مضمون گرمسیری در 1 دسامبر است. کارکنان گلخانه و داوطلبان با دوستان Noelridge رویدادی به نام “نورها و شکوفه های گلخانه Noelridge” را از ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر برگزار می کنند. آنها آن را یک ماجراجویی تعطیلات گرمسیری می نامند. .

مقاله کامل را در www.kcrg.com بخوانید.منبع