گلهایی از کانبرا برای نمایش در مراسم خاکسپاری ملکهانبوهی از گل‌های بومی استرالیا از کانبرا برای تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم به لندن می‌رود.

گل‌فروش محلی کانبرا، سو ایروین، موظف شد افراد بومی مانند آجیل، آجیل و پنجه کانگورو را جمع‌آوری کند تا در تاج‌های گل در مراسم خاکسپاری ملکه و سایر مراسم نامزدی با حضور مقامات استرالیایی استفاده شود.

در یک ضرب الاجل محدود، سو موفق شد انواع واتل را از یک ملک محلی کانبرا برداشت کند.

سو در برنامه Drive با آنا ویدوت صحبت کرد.

منبع: www.abc.net.auمنبع