گل های داوودی کمتر در سال 2023، انتظار رشد 35٪

کل مقاله روزنامه را اینجا بخوانید (به زبان هلندی)، که در آن بخش‌های دیگر نیز بحث می‌شود.منبع Arcadia Chrysanten در De Lier، یکی از بزرگترین پرورش دهندگان گل های زینتی در هلند، پنج هکتار از بیست و هفت هکتار آن در زمستان امسال خالی خواهد بود. The Financieele Dagblad این را در گفتگو با کارگردان-مالک، برت ون روییون، کشف کرد. او انتظار دارد سال آینده 35 درصد گل های داوودی کمتری در هلند وجود داشته باشد. او می گوید: «این بدان معناست که قیمت افزایش خواهد یافت. کشاورز همچنین انتظار دارد که برخی از شرکت ها مجبور به توقف شوند.